Vildt varieret

 

Da vores natur er så uberørt, som den er, lever her mange vilde og specielle dyr.

I Nationalpark Thy og især i Hanstholm Vildtreservat, der idag udgør den nordligste del af nationalparken, lever hundredevis af krondyr og råvildt, der især om vinteren godt kan finde på at tjekke ind på campingpladsen. 

Hanstholm Vildtreservat er med et areal på næsten 40 km2 Danmarks største samlede klithede. Vildtreservatet er et stærkt fredet område. I reservatets centrale område med søer og vådområder er der adgang forbudt hele året. I den øvrige del af reservatet øst for Kystvejen er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til og med 15. juli. I vildtreservatet findes blandt andet traner, tinksmed, hjejler, mosehorndsugler, ørne, gæs, ænder, hugorme, ræve og rådyr, hvoraf flere også bor på eller kommer forbi campingpladsen. 

I december 2012 blev der fundet en død ulv ved Isbjerget i nationalparken. Det var første gang i 199 år, der blev set en ulv i Danmark. Senere er flere ulve kommet til i Danmark.

Her lever også sommerfuglen Ensianblåfuglen, der kræver nogle meget særlige forhold for at yngle. Sommerfuglens larver lever i planten klokkeensian, hvorfra larverne efter et stykke tid dumper ned på jorden. En særlig slags myrer kommer forbi, snupper og adopterer larven, som de bringer med ind i myretuen. Her opfostrer myrerne sommerfuglelarven som deres egne larver. 

Ved havet og på stranden kan du møde forskellige måger, fugle og sæler. Det er vigtigt at lade sælerne være i fred, så de ikke bliver stressede.

Book din ferie på Hanstholm Camping i dag

 

BOOK HER

BREAKING: Aktuelle tilbud

Masser af aktiviteter for børnene

Se vores video med oplevelser i badelandet, på bålpladsen,
på fodboldbanen og meget mere!