Flot flyvning

Mange modelflyvere besøger os hvert år for at få de helt rigtige vilkår for en forrygende flyvning. 

Modelflyverne flyver fra "flyvepladsen" og Nordeuropas bedste termik-skrænt med egen "lufthavn" og havudsigt.

Camingpladsens egne regler samt øvrige regler om flyvning (modelfly, paragliding, droner m.m.) ind over beboede områder skal overholdes.

Ifølge dansk lovgivning er det forbudt at flyve med ultralet fly, modelfly og droner over campingpladser og festivalpladser i en højde af mindre end 300 meter. Campingpladsens "lufthavn" må dog gerne bruges til start og landing, flyvning kræver en ansvarsforsikring. De danske regler finder du i reglerne i Bestemmelser for Luftfart – BL 9-4 og i Lov om tv-overvågning.

- Som privatperson, må du ikke tage billeder eller filme private haver, gader, veje eller pladser.
- Maksimal tilladt flyvehøjde for droner er 100 m, og du skal hele tiden kunne se dronen.
- Droner over 7 kg må kun flyve fra godkendt modelflyveplads og kræver en ansvarsforsikring.
- Droner må maksimalt veje 25 kg.
- Overflyvning af mennesker er ikke tilladt, og andres liv og ejendom må ikke udsættes for fare.
- Afstand til banerne på på offentlige flyvepladser skal være mindst 5 km og ved militære
flyvestationer mindst 8 km.
- Afstand til større offentlig vej og bymæssig bebyggelse skal være minimum 150 m.
- Overflyvning af tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede
campingpladser er ikke tilladt.

 

 

 

 

 

Book din ferie på Hanstholm Camping i dag

 

BOOK HER

BREAKING: Aktuelle tilbud

Masser af aktiviteter for børnene

Se vores video med oplevelser i badelandet, på bålpladsen,
på fodboldbanen og meget mere!